Pravidla

Najdete zde odkaz na oficiální pravidla, ale také nějaké obrázky a videa.


Když je míč v brankové síti

504 Rozehrání (803)
1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
Za provinivší se družstvo je považováno to,jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště.
To platí i pro situaci, kdy hráč, ve snaze získat míček z brankové konstrukce, zasáhne síťku, aniž by se dotknul míčku.

507 Přestupky vedoucí k volnému úderu
20. Když hráč zdržuje hru. (924)
– Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo bráně tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem.
– To zahrnuje i situaci, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány.
Hráč má být pokud možno nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.

Buly

Pozice nohou a čepelí při rozehrávce. Správné držení hole je palcem dolů, palcem nahoru je špatně !!!

Video ukázky

Základní pravidla (Tatran)

Ukázky přestupků hokejkou a tělem

Rozehrávky a běžné přestupky

Přestupky vedoucí k vyloučení

English version